Flere forslag for å øke forbrukervennligheten i strømmarkedet blir sendt på høring fredag.

Tidligere i sommer varslet regjeringen nye og enda strengere tiltak overfor sluttbrukermarkedet for strømsalg.

– Sluttbrukermarkedet for strøm fungerer ikke godt nok. Derfor har regjeringen lovet kraftige tiltak for å få bukt med dårlige avtaler og gi forbrukerne bedre beskyttelse. Det sørger vi for at skjer nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding.

– Vi vil gjøre det enklere å se om en strømavtale er priset på en annen måte enn timespot med den risikoen det innebærer og forbrukerne får ytterligere beskyttelse mot koblingssalg. Vi håper på mange og gode innspill gjennom høringen, som har svarfrist 3. januar 2024, sier forbrukerminister Kjersti Toppe.

Det foreslås en rekke tiltak som skal redusere informasjonsskjevheten forbrukerne opplever i strømmarkedet, blant annet en opplysningsplikt overfor strømkunden dersom avtalen ikke følger spotprisen time for time.

(NTB)