Økonomiprofessor Kjetil Storesletten ber Norges Bank få opp farten og øke renten så raskt som mulig.

Storesletten mener kronesvekkelse først og fremst skyldes lavere rentedifferanse mot utlandet, og at Norge bør ha en rente som ligger godt over eurosonen og USA, skriver Dagens Næringsliv.

I fjor rykket Kjetil Storesletten ut og etterlyste en dobling av styringsrenten fra daværende nivå på 2,5 prosent. Den gang hadde Norges Bank signalisert en rentetopp på 3,1 prosent. Beskjeden fra Storesletten, som er professor ved UiO og University of Minnesota, er fortsatt den samme.

– Det meste tyder på at renten bør opp så raskt som mulig. Det trenger Norge, sier professoren til DN.

Storesletten, som tidligere har sittet i Norges Banks hovedstyre, sier han frykter at folk mister troen på inflasjonsmålet på 2 prosent, og at inflasjonen dermed fester seg gjennom forventninger.

– Den store faren er at folk tenker at prisene og lønningene bare skal stige videre. Da vil Norges Bank måtte gå mye hardere til verks enn det ligger an til nå. Og dit vil vi ikke, sier han.

(NTB)