Selger hjertebarnet og flytter driften til Porsgrunn