80 år siden jødedeportasjonen: – Viktig å minnes

foto