Øvde på brann og flere hardt skadde i tunnel

foto