Ja til Nakkøy-brygge, nei til Skjernøy-hytte

foto