Brannmannskap måtte vasse i gjødsel for å berge livet til griser

foto