Båtfører kjørt til sykehus etter uhell i Mandalselva