Streiker for klima: – De stjeler framtiden vår, rett foran øynene våre