Har fordelt en halv million kroner til lag og foreninger