Furulunden: Har merket trær for hogst

  • Informerte: Jan Willy Føreland informerte om videre status i forkant av ny driftsavtale av Sjøsandsleiren. FOTO: Petter Emil Wikøren