Byggesaker: Har den lengste og dyreste saksbehandlingen

foto