Over 100 personer ble i fjor bøtelagt for å ha nektet å følge pålegg fra politiet i Kristiansand. Politiet opplyser at antallet øker. Foreleggene er ilagt fordi de over 100 personene stort sett har oppført seg dumt i beruset tilstand og bortvist fra sentrum. Samtlige har nektet å etterkomme ordren fra ordensmakten. Brudd på politilovens paragraf 5 koster normalt 5000 til 8000 kroner, rapporterer Fædrelandsvennen. Leder Dag Tallaksen ved ordensavdelingen på Kristiansand politistasjon beskriver flere årsaker til antallet. Han avviser at politiet har strammet til og blitt mer pripne. En årsak er at politiet nå loggfører hendelsene for å ha en oversikt ovr bajasene i bybildet. Den viktigste årsaken er langt mer beskrivende. Folk har mindre respekt for autoriteter enn før. Politiets erfaring bekreftes av utelivsbransjen i Kristiansand. Før tok kranglefantene bussen hjem når lovens lange arm pekte ut av byen. Nå kjefter flere og flere av dem på politiet og setter seg til motverge. Og ord holder ikke alltid. Politiet nasjonalt har de siste årene meldt om økende bruk av vold mot politiet.

Respekten for autoriteter i samfunnet er blitt mindre. Motstanden mot autoriteter gjelder ikke bare de yngre generasjonene. Motstanden gjelder heller ikke bare politiet, men for eksempel lærere, leger og prester. I moderne historie er det løpende fra 1960-tallet forsterket skepsis og kildekritikk mot makten, som har rett til å bestemme, dømme eller forby andres handlinger. Sunn skepsis gagner enkeltpersoner og storsamfunn. Uniformer og embeter betyr ikke lenger automatisk makt i et hierarki. Nå trumfer personlighetene som bekler stillingene innholdet i makten, som stillingene skal ha. I dag lener man seg ikke mot autoriteter og faste rammer, men bygger egen identitet i en verden der alt flyter og alt kan kjøpes. Det stiller store krav til hver enkelt. I 2016 får alle global informasjon i sanntid og kan med forholdsvis enkle midler bli globetrottere.

Dagens voksne mellom 30-50 år har lært seg til å fornekte verdier og normer og heller fremelske frihet og fleksibilet. Deres digitalt innfødte barn er opplært med fokus på at de kan, men ikke må. Rettighetsfokuset fjerner ansvar, respekt og grenser, men omsorg og grensesetting er et behov uansett alder. Filosofen Heraklit lanserte "Panta Rei" for 2500 år siden for å beskrive at alt er i endring. Det er ikke synonymt med opprør for protestens skyld alene. Demokratiet og rettsstaten må ha et sett med regler. En fornuftig forvaltning av mindre respekt for autoriteter er å måle om makten gjør seg fortjent til autoriteten.