Ronni Ellefsen (Frp) i Mandal bystyre

MANDAL Frp og Høyre vil i statsbudsjettet foreslå at det bevilges 350 millioner kroner ekstra, for å hjelpe elever med spesielle behov tidligst mulig i skoleløpet. Midlene skal gis i forhold til kommunenes elevtall, og for Mandal vil det bety om lag 1.200.000 kr.

– Omkring en femtedel av alle norske elever går ut av skolen uten å kunne lese eller regne skikkelig. Derfor er et løft for tidlig innsats den neste viktige prioriteringen i regjeringens skolepolitikk. Regjeringen følger nå opp med en konkret bevilgning som vil gjøre kommunene i stand til å følge opp ambisjonene om tidlig innsats, sier fylkestingsrepresentant Steinar Bergstøl Andersen (Frp), som også sitter i hovedutvalg for Kultur og Utdanning i Vest-Agder, i en pressemelding.

Mange lærer ikke nok, og de blir hengende etter, uten at de klarer å ta inn igjen forspranget til kameratene. Resultatet er høyt frafall i den videregående skolen, og ofte permanent utenforskap. Tidlig innsats vil være regjeringens viktigste satsing innen skole de neste årene. Den ekstra oppfølgingen kan skje i smågrupper eller som del av helklasseundervisningen. Det er skolene som kjenner elevene best, og som skal beslutte hvordan støtteundervisningen skal organiseres og gjennomføres.

– Nå som prosjektet om statlig finansierte lærerstillinger opphører så var dette gode nyheter i statsbudsjettet for 2017, sier Steinar Bergstøl Andersen.

Ronni Ellefsen (Frp) i Mandal bystyre har både som lokalpolitiker og som forebyggende politimann vært opptatt av å fronte viktigheten av tidlig innsats.

Ronni Ellefsen (Frp) i Mandal bystyre Foto: Øyvind Adrian Skogmo

– Vi er ikke i mål, men dette er et stort steg i riktig retning. Frp fortsetter fokuset på forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dersom kunnskapsminister Røe Isaksen i tillegg holder det han lovet på KS sitt landsting i våres med statlig tilskuddsordningen av lærerstillingene så er vi godt innafor på oppvekst også. Jeg ser med stor spenning på hva som kommer på statsbudsjettet 6. oktober. Skulle nå Frp og Høyre i regjering få igjennom denne planlagte bevillingen til tidlig innsats i skolen og Mandal kommune få statlig tilskudd på de 7 lærerstillingene, så skal det bli en svært intressant og hyggelig høst opp mot budsjettforhandlingene i Mandal bystyre, sier Ellefsen i en pressemelding.