Ser et stort behov: Foreldre har startet opp som natteravner på Vigeland