I Sørøst- og Vest-Norge blir det en snittpris for strøm på 20,6 øre per kilowattime (kWh) søndag og en makspris på 36,5 øre.

Søndagens snittpris per kWh er 3,4 øre lavere enn lørdag og 1,89 kroner lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Sørøst- og Vest-Norge for hele juli endte på 20,6 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen søndag på 36,5 øre per kWh er mellom klokken 19 og 20. Den er 3,9 øre høyere enn lørdag og 1,74 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Vest-Norge vært 66,7 øre.

Minsteprisen blir på -0,8 øre per kWh mellom klokken 12 og 13 og er den laveste i landet.

(NTB)