Det ble registrert 97 nye asylsøkere fra Ukraina onsdag. Til sammen har UDI mottatt 649 asylsøknader fra ukrainere den siste uken.

Mandag og tirsdag ble det registrert henholdsvis 83 og 107 nye søknader om asyl fra ukrainske borgere.

Siden begynnelsen av 2022 har 52.830 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem er 23.663 kvinner, 12.925 menn og 16.242 barn.

(NTB)