Den ett år gamle motorveien stopper her i Mandalskrysset. I 2025 skal veien bygges videre på fyllingen i bakgrunnen. I første omgang til Blørstadkrysset. Når veien er ferdig helt fram til Stavanger, er fortsatt et åpent spørsmål. Foto: Geir Nerhus

Den usikre veien videre mot Stavanger