Her vil de bygge nytt høvleri på minst tusen kvadratmeter

foto