Fryktet deponi skal påvirke Sodevika-Jåbekk-planene