18 prosent av sykepleiervaktene i kommunehelsetjenesten blir fylt av ansatte med lavere kompetanse.

Det kommer fram i en kartlegging gjennomført av Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Vi ser det spesielt i kommunehelsetjenesten at sykepleierne blir erstattet av assistenter. Det kan få ganske alvorlige konsekvenser hvis riktig kompetanse ikke er på jobb, sier hovedtillitsvalgt Daniel Brox i NSF i Tromsø til NRK.

Der dekkes 23,8 prosent av vaktene av ufaglærte.

Nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik, ser alvorlig på at sykepleiermangelen er så prekær i nord.

– Det gjelder både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Der mangler man aller flest sykepleiere, sier hun.