100 tonn dynamitt er foreløpig gått med til ny E 39

foto