Trafikktrygg russ med holdninger på rett vei

Nullvisjonen Agder og alle nødetatene samlet russen til trafikkdag på Hald i Mandal. Foto: Kristian van Pelt