Søgne Ungdomslag vil fortsatt gi tilbud om teater til barn og ungdom i Søgne. Nå har de leid inn instruktør fra Greipstad.

Av Anne Lise Riseng

Anne Aase fra Greipstad står klar til å ta i mot barn og ungdom i Søgne. Sammen med dem skal hun gjøre det hun synes er aller gøyest, og som er planlagt å bli levebrødet hennes i framtida, drama og teater. Den 25 år gamle jenta har vært interessert i teater siden hun var liten.

– Det var ikke så mye teatertilbud i Greipstad, så jeg måtte mer lage mitt eget. Men, da jeg begynte på folkehøgskole i Stavern fikk jeg virkelig sansen for det, sier Aase.

I tillegg til å være allmennlærer holder hun nå på med siste halvår på studiet som gjør henne til faglærer i musikk, dans og drama, med hovedvekt på drama. I løpet av studietiden har hun drevet med figurteater, jobbet i Latvia, vært innom teater i London og jobbet ved kulturskolen i Bodø for å nevne noe.

– Jeg hopper i ting, og det å få mestringsfølelse er en flott ting. Det er noe av det flotteste med teater, man opplever å skape og få til noe.

– Hva kvalifiserer en til å spille teater?

– Kun det at man har lyst. Og nygjerrighet får fram talent. Drama bør bli en del av pensum i grunnskolen, det er virkelig noe jeg ønsker å være med å få til. Kunnskapsløftet sikter mot grunnleggende ferdighet som lese, skrive og regne. Gjennom teater åpnes sanser, man må kunne ta i mot beskjeder og huske dem, lære tekster og ikke minst så gir det trygghet på at man mestrer noe, ivrer teaterinstruktøren.

– Hva skal du tilby barn og ungdom i Søgne?

– Mest sannsynlig så blir det å jobbe ut fra et ferdig manus. For eksempel Shakespeare. Men først må jeg komme i dialog med skuespillerne, vi må gjøre noe vi liker. Da blir det best resultat. Så foreløpig er jeg åpen for alt.

- Det er startet et selvstendig teater nettopp, har Søgne plass til to?

– For meg virker det noe mye med to teatergrupper på en så liten plass, men det er ikke noe jeg tar noen stilling til. Det blir kjempespennende å se hvor mange som kommer hit til Heimklang. Jeg kan lage teater med en person om så er, ler Aase.

– Blir du rik på denne jobben?

– Nei, i denne bransjen blir man ikke rik med mindre man jobber i Hollywood, smiler Aase. Så må praten avsluttes, Anne Aase blir travelt opptatt med å hilse på en gjeng spente skuespillerspirer.

Vil spille teater: Anne Aase er leid inn som intrsuktør for Søgne Ungdomslag.