Alle de politiske partiene klarte å komme fram til et fellesforslag til investeringsbudsjett. Rådmannens forslag ble enstemmig forkastet. Eneste unntak var Frp som ønsket å utsette rådhusbyggingen. Dette forslaget ble de alene om. Innenfor en gitt økonomisk ramme skal det nå bygges skole på Birkelid,

FInsland skole får byggetrinn to, ansatte kan endelig se konturene av akseptable arbeidsforhold og idrettslivet kan planlegge sine aktiviteter i en ny idrettshall. Sistnevnte i størrelse med den som nå bygges på Hommeren. Dette var en svært så positiv overraskelse på leder i GIL, Erik Thomassen.

- Det er ikke lov å applaudere i kommunestyresalen, men det var faktisk vanskelig å la være, sa Thomassen storfornøyd da vedtaket var en realitet.

Den eneste som ga uttrykk for å være på gråten var Solveig Nordkvist (H). Sammen med to representanter fra Krf. stemte hun for eiendomsskatt, men samtlige stemte i mot ved avstemming.

Dermed kommer vel ordfører Greibeslands ord til rette da han på første diskusjonsmøte sa at "Songdalen må gjøre seg deilig".

Les mer i onsdagens papirutgave.

Fornøyde aksjonsledere: Preben Skogen, Sire Lene Finsådal og Jone Nikolai Nyborg