– Jeg opplever at det er større interesse for yrket nå enn for 20 år siden. Da det ble kjent at vi hadde bestilt en ny stor båt kom det et ti-talls telefoner fra ungdommer som var interessert i å bli med på fiske, forteller Frode Jensen, nestleder i Søgne fiskarlag. Han har vært aktiv fisker hele sitt voksne liv.

Vi treffer han på fiskemottaket på Gismerøya i Mandal hvor han til vanlig legger til kai med «Tempo», en stor tråler, for å levere fangsten.

– Det er her vi leverer, eller på Flekkerøya. I Søgne er det ingen mottak lenger etter at det på Ålo ble lagt ned i 1997 og det på Langenes fulgte etter på 2000-tallet, sukker han. Han er ikke veldig imponert over den politiske viljen i Søgne kommune når det kommer til å legge til rette for fiskerinæringen. Men skryter desto mer over forholdene på Gismerøya hvor mottaket sysselsetter 17 årsverk:

– Her har du alt du trenger innen en avstand på fem minutter, det er selve mottaket, samt utrustningskai med alt hva det innebærer. Kort sagt; her har vi alt vi trenger for å kunne drive på en profesjonell måte. Og både Mandal kommune og Kystverket har bevilget penger til anlegget, forteller Jensen.

– Søgnefiskerne leverer rekefangstene enten her i Mandal eller på mottak på Flekkerøya eller i Kristiansand. Når vi tråler etter fisk leverer vi fangsten til auksjon i Hanstholm i Danmark.

Siste oversikt viser at 45 fartøyer er registrert i Søgne fiskarlag og båtene sysselsetter rundt 80 mann. En ikke ubetydelig næringsvirksomhet i bygda, altså. Om kort tid vil fiskarlaget i Søgne bli slått sammen med Flekkerøy fiskeriforening.

– Fartøyene er i alle kategorier og størrelser, den største nå er M/S Hellevig på 40 meter, den laster 500 tonn fisk. Minste er «Rosa» på 4,4 meter lengde, begge har base på Langenes, opplyser Jensen.

Et klart bevis på at Frode Jensen ser en fremtid for fiskerinæringen, er det faktum at han har inne bestilling på ny båt på 35 meter med alt av moderne utstyr, et skikkelig fabrikkskip.Skroget er under bygging i Polen, siden vil den bli utrustet på verft på den danske vestkysten før den kommer til Norge på nyåret.

– En stor investering for oss 5 andelseiere i «Tempofisk» som er firmaet vårt. Totalt vil vi sysselsette 16-17 mann på nybygget, rekruttert fra Flekkefjord i vest til Flekkerøy i øst. Og det er altså i den sammenheng vi har sett en veldig interesse for fiskeryrket med alle de henvendelsene vi har fått etter at det ble kjent på bygda at vi har et nybygg i bestilling.

– For 20 år siden så du ikke opp til en fisker, mens i dag har det en annen status og interessen er mye større. Tidligere konkurrerte vi med «olja», nå etter nedgangen kommer mange tilbake, vi har blant annet hatt henvendelser fra mange som jobbet i NOV.

– Men noen ulemper er det vel med lange økter ute på sjøen?

– Hos oss går det to skift og mannskapet er to uker på og har to uker fri. Med slik ordning bør det være mulig å kunne kombinere yrket med et godt familieliv, mener jeg. Men du må trives med det og du må være glad i sjøen! Jeg sier til de som kan være interessert; ikke gjør det for pengene! Selv om det kan være gode penger å tjene som fisker i dag med moderne og effektive fartøyer, understreker han.

Fiskerne har ikke vanlig lønn, men lott, altså andel av fangsten. Dermed vil inntekten alltid variere.

For øvrig kan Frode Jensen berette om en standard på de moderne fabrikkskipene som nok var ganske utenkelig for 40-50 år siden:

– Alle har egen lugar, og vi har et bra kjøkken hvor mannskapet lager middag på omgang. Rundt 2008 fikk vi «fabrikkene» om bord der det meste er automatisert. Nå er det bare pakking av fisken som gjøres manuelt, forklarer Frode Jensen.

– Så du vil anbefale ungdom å satse på yrket?

– Det er absolutt muligheter, men med den store interessen vi ser nå, så er nåløyet ganske trangt. Men, jo, jeg vil anbefale å bli med ut på en prøvetur slik at du får vist deg frem. Du skal kunne utmerke deg litt. Og en ting til; det sosiale er viktig i et såpass lite samfunn hvor vi er om bord i to uker av gangen. Mannskapet på fungere sammen, også sosialt.

– Og en ting til; internett fungerer stort sett om bord, det er blitt viktig, veldig viktig, i alle fall for de unge, smiler Frode Jensen som startet forsiktig med kystfiske som 18-åring for over 20 år siden.