Helleviga og Romsviga er idyll ved sjøen. Tilrettelagt for turer og friluftsliv hele året, og som passer for alle

En av våre friluftsmedarbeidere, Floke Bredland, har sendt oss denne artikkelen som skal hjelpe oss å bli mer kjent med Helleviga i Søgne.

Helleviga er et gammelt kystbruk som ble kjøpt av Midt-Agder Friluftsråd i 1973.

Helleviga ligger ved Langenesveien (riksvei 456) cirka 8 km fra E39.

Området har turveier og stier av ulik vanskelighetsgrad, badestrender, svaberg, fiskeplasser og brygger, og gode parkeringsmuligheter. Det er utplassert bord, benker og faste griller.

Jordlappene er velegnet for ballspill og lek. Etter hvert er også flere turveier, gapahukleir, brygger og doer, samt baderamper tilrettelagt for rullestolbrukere.

Vil du oppleve naturkreftene så er området ved Donestranda stedet når det regner og stormer fra sør.

For skoler

Midt-Agder Friluftsråd har tilbud til skoler og barnehager med naturskole i uthusbygningen og gapahukleir oppe i heia.

Informasjonstavler forteller om kultur, natur, plante- og dyreliv.

I 2015 er Helleviga med i Søgne og Songdalen orienteringsklubbs turorienteringspakke.

Den selges av bensinstasjonene i Søgne og på Nodeland.

Vedlagte kartutsnitt viser stiene som er blåmerket i terrenget.

De sorte strekene er gode veier. Jeg vil anbefale at du først går til Donestranda (gjerne via Utkikksheia). Her ute er det fine fiskeplasser. Fra Donestranda kan du følge kystlinja østover og finne stien inn til Helleviga.

Du kan også gå tilbake til hovedveien mot Helleviga og velge blåmerket sti/vei til venstre rett etter toalettet. Da kommer du opp i leirområdet.

Herfra kan du fortsette blåmerket løype via flere utsiktspunkt på veien mot Romsvigvarden, en losvarde som er bygget inn i ei gravrøys fra bronsealderen.

Klarer du løypa greit, så kan du gå til utsiktspunktet på Sauevollsheia. Ellers bør du vurdere å gå tilbake samme vei du har kommet.

Flere utsiktspunkt

Fra alle utsiktspunktene ser du store deler av skjærgården i Søgne, fra Vestergabet og Flekkerøya i øst til Songvaar og Uvår i vest.

Deretter går stien stedvis bratt nedover til Helleviga. I hovedhuset er det kafe om sommeren.

Er du på tur en søndag, vil jeg sterkt anbefale at du går «kyststien» ytterst mot øst til Romsviga. Det er cirka 750 meter å gå.

Romsviga er et gammelt, restaurert kystbruk fra 1600-tallet som ble innlemmet i Friluftsparken i 2005. Her har Romsvigas venner søndagsåpen kafe kl. 11.00-16.00.

Da er det bare å ønske god tur.