Det kommer fram i en artikkel på nettsiden til Nye Kristiansand. Opprinnelig skulle planen være klar 1. mai, men prosessansvarlig og påtroppende direktør for organisasjon, stab og personal, Kjell A. Kristiansen sier i artikkelen at det venter på en rekke avklaringer som de må ha før arbeidet kan sluttføres.

Arbeidsgruppen består av Svein Tore Kvernes, Åse Førland Velle og Torkjell Tofte. Ressursgruppen som jobber med lokalisering består av hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og en arbeidsgiverrepresentant fra de tre kommunene. Forslaget som utarbeides skal sendes til behandling i de tre kommunenes respektive arbeidsmiljøutvalgene.

En regner med at endelig avgjørelser er tatt i løpet av juni.

Flyttingen er planlagt gjennomført i november.