– Utrolig trist at de ikke tar mer hensyn til turstien, sier Kåre Vestøl på Volleberg. De siste 3,5 årene har han brukt 1000 dugnadstimer på å bygge turstier i nærområdet. Tilbakemeldinger han har fått går på at det er de beste turstiene på hele Sørlandet, og de blir mye brukt.

Reguleringsplan for ny E39

Forrige mandag var det informasjonsmøte for beboere på Kolekniben og Volleberg i forbindelse med endring av reguleringsplan for ny E39.

– De hadde så mange løsninger helt til de kom til oss på Volleberg. Jeg fikk nesten sjokk, sier Vestøl. 50-60 meter fra huset han bor i kommer tunnelåpningen. Turstiene han har opparbeidet var ikke med i det hele tatt.

– Nesten så de ikke brydde seg om at det var en tursti. Jeg hadde vært flau for å presentere det. Akkurat som vi på Volleberg var annenrangs mennesker, sier Vestøl. En anleggsperiode på ett par år vil hindre bruken av turstiene. Det syns Vestøl er leit.

– Alt blir hindret når de ødelegger sånn, sier han.

Forringelse av bomiljø

Folk flest i området var innforstått med tidligere planer der E39 skulle gå i tunnel under lekeplassen og komme ut 250 meter etter bebyggelsen. Vestøl forteller at det var det beboerne forholdt seg til og trodde på, det var akseptert og til å leve med. Mange fikk derfor sjokk da endringene ble presentert uten noen form for alternativ. De hadde forventet at det i innkallelsen hadde stått at det kom til å bli vesentlige endringer for Vollebergbeboere, noe som garantert hadde fått flere til å stille på informasjonsmøtet.

For Vestøl betyr det at tunnelåpningen kommer bare 50-60 meter fra huset han bor i. I skråningen utenfor stuevinduet ser han stadig rådyr og hjort. Elg har han også sett, men det er mange år siden. En gang kom elgen helt opp på terrassen.

Vestøl ønsker primært å bo i huset noen år til, men frykter at veien skal føre til verdiforringelse på huset.

– Da kan de heller løse inn huset for en akseptabel pris, slik at det blir mulig å kjøpe noe annet, sier Vestøl.

Oppdragsleder i Nye Veier Jon Terje Ekeland forklarer at de ba om møte med beboerne i Volleberg og Kolekniben sist uke for å orientere om justeringer på veilinjen. De ønsket også å få innspill relatert til eventuelle justeringer på planen som ikke er endelig ennå.

Ekeland sier videre at Nye Veier AS snakket med flere beboere etter møtet, og fikk en del innspill. Deriblant ønske om en forlengning av miljøtunnelen vestover.

– Vi presenterte hvordan planen ser ut akkurat nå. Vi tar med oss tilbakemeldingene, og presenterer en litt mer bearbeidet løsning om tre uker fra nå, sier Ekeland som tror at hovedtraseen blir som den er i planen nå på grunn av geologiske forhold.

Nye Veier skal altså ha et nytt møte med de nærmeste beboerne 8. november. De har også en kontaktperson fra den ytterste rekka på Volleberg som de kan forholde seg til.

Spørsmålet om turstiene sier Ekeland at de vil prøve å finne en løsning på.

– Jeg fikk spørsmål om de i møtet og sa vel da at vi måtte prøve å finne en løsning på hvordan vi skulle løse tilkomst til turveiene i anleggsperioden. Når den nye veien er ferdig bygd vil det uansett være forbindelse fra Volleberg og sørover via omlagt turvei over tunnelportalen. At ikke dette var vist i materialet vi hadde med i møtet, vil bli rettet opp.

Angående informasjon til beboerne, mener han at de har gitt god informasjon, men at det alltid kan bli bedre.

– Vi annonserte allerede i møtet vi hadde i juni at det kunne bli endringer på veilinjen ved Volleberg. Men i innkallingen kunne det nok ha stått mer. Men kan aldri få ut nok informasjon, så det kan hende det kunne vært bedre. All informasjon gitt i møtet ligger ute offentlig slik at alle kan se på kommunens hjemmesider, avslutter Ekeland.