Eirik Gjedrem skal ha utstilling på Søgne gamle prestegård 7.februar til 6.mars 2016. Han har bodd og arbeidet i Søgne siden 1992, med verksted på Søgne gamle prestegård.

De siste årene har Gjedrem også hatt verksted på Myrbakken skulpturverksted i Kristiansand.

Gjedrem har også markert seg nasjonalt gjennom en rekke utsmykningsoppdrag og internasjonalt nå sist på SOFA Chicago, en av USAs ledende utstillinger for kunsthåndverk.

Utstillingen åpner klokken 14:00 søndag 7. februar. Det blir kunstnerisk innslag av operasanger Benedikte Ribe. Enhetsleder for kultur i Søgne, Pål Karsten Kristensen åpner utstillingen.

Arrangør for utstillingen er Søgne gamle prestegård og Søgne kunstlag. Sistnevnte serverer kaker i prestegårdens kafé.

Dette sier Gjedrem selv om utstillingen "Amygdala":

I mine seneste arbeider har overflaten blitt viktigere for uttrykket. Der hvor det i en periode var det strukturen som bar det formale, og selve formen gikk nærmest i oppløsning. Etter hvert strammes formen opp og blir tydeligere. Overflaten blir viktigere, og teksturen får en sentral rolle i uttrykket. Fargene tilstreber å bli en del av materien, og dempes noe. Grunnleggende hensikter er fremdeles kommunikasjon, bevegelse og indre tilstander.

Ut 2015 35 x 43 x 15 modellert steingods glasur begitning Foto: Kai Nessler