Gallup, oponionsundersøkelse og viktigst av alt, folkeavstemming viste ca 2/3 deler av velgerne var motstandere av sammenslåing. Kommunestyretrespekterte avstemmingen.

En verdig avgjørelseMen hva i alle dager skjer nå? Vi har fått en embetsmanns uttalelse, Fylkesmannens, som har fremført hvordan han mener kommunekartet  skal se ut. Da sammenslåingsprosessen startet i forrige kommunestyreperiode, fattet kommunestyret et enstemmig vedtak om:Dette skal ikke være en embetsmanns prosess.Dessverre, det ble slik i alt for stor grad. Men en smule undring ser jeg i dag at enkelte representanter har glemt, eller av en eller annen grunn kanskje har fortrengt, hva de mente og stemte for den gang.La embetsverket i fred og ro fremføre hva de mener er riktig. Kommunepolitikerne med respekt for seg selv, bør ikke la seg berøre av dette. La Stortinget ta avgjørelsen basert på de folkelige prosessene som har foregått i kommunene. Det vil være demokratiet verdig etter min vurdering. Å begynne en omkamp nå vil ikke bli respektert av velgerne.