Søgne Hagelag satser friskt gjennom 2015. Nytt styre er valgt, og de utstråler både iver og interesse for å komme med tilbud til folk flest.

Det som presiseres er at for å komme på tilstellinger behøver man ikke være medlem. Heller ikke på lagmøter som holdes andre tirsdag i måneden på Søgne Gamle Prestegård.

– Det er bare å møte opp, inviterer Hildur Nereng Ernst som er valgt til kontaktperson for hagelaget. Med seg i styret har hun Gudny Lian Lunde, Grethe Ruud Åtland, Edith Leland, Kirsti Håtveit, Steinar Sjøborg og Kjersti Hermana Hamran. Til sammen utgjør de en solid hagekunnskap og hageviten.