- Sånn som det ser ut i dag ser det ut til  at enhetene samlet sett er i balanse i 2015. Skatt og rammetilskuddet bedre enn budsjettert, merinntekter i forhold til finans, noe mer enn budsjettert. Hovedbildet er at det ser bra ut per dato. Det var signalene rådmann Kjell A. Kristiansen ga formannskapet i Songdalen onsdag ettermiddag.