I løpet av livet blir vi alle utsatt for traumer i en eller annen form. For noen skjer det allerede i barnehage- eller skolealder, og det skjer like godt med den som bor i ei lita bygd som den som bor i storbyen.

– Hvis vi kan forstå hvorfor barna oppfører seg som de gjør, så er vi bedre rustet til å klare å gi dem rett hjelp, sier Maria Puntervold Dale, leder av UL Fram i Finsland. Sammen med styret i ungdomslaget, bestemte de å bruke overskuddet fra quizkveldene i Finsland til å kurse barnehage- og skoleansatte i bygda.

– Vi har ønsket å gi noe til bygda, og så på dette som en god investering.Vi inviterte alle ansatte på Finsland skole og Finsland barnehage til en kursdag med Inger Lise Andersen i Barnefokus Sør. Ei klok og inspirerende dame, forteller Puntervold Dale. Kurset i traumeforståelse og traumebevisst omsorg ble gjennomført i forbindelse med planleggingsdag i august.

Viktige aktører i de unges liv.

De som jobber i skole og barnehage er gjerne de som først ser tegn på omsorgssvikt eller andre typer traumer i et barns liv.

– De er så viktige. Hvis det er noen som kan se disse barna, så er det jo de, sier Puntervold Dale entusiastisk. Hun er opptatt av at folk skal lære seg å se de tegn eller små drypp barna kommer med.

– Det er viktig å fange det opp, fastslår hun.

Traumer

Opplever man traumer som barn, vil det være med å påvirke utvikling og hvordan man fungerer som samfunnsaktører senere i livet. Det fins to typer traumer (se faktaboks). Felles for begge typer er at de har gjort inntrykk på en måte som gjør at barna ikke alltid klarer å regulere sin egen atferd. Dermed fungerer barna heller ikke optimalt. Uforståelig atferd er i de fleste tilfeller et smerteuttrykk. Det går an å stille spørsmålet: «Hvorfor blir du så sinna når vi gjør sånn?» Både lukt, blikk og bevegelse kan utløse ting hos barnet.

– Det å være nysgjerrig på andre, det er faktisk lov. Det handler om å bry seg, sier Puntervold Dale bestemt.

Matnyttig kurs

– Det var et veldig matnyttig kurs for oss lærere. Veldig flink kursholder som visste hva hun snakket om, og fikk det ned på et greit nivå, sier Terje Utsogn på Finsland skole. Med glimt i øyet tilføyer han:

– Det er ikke alltid kursene vi går på er så matnyttige, men jeg vil understreke at dette var viktig. det var mange ting som falt litt på plass for oss lærere. Jeg tror mange satt igjen med noen svar, at vi nå kan forstå ting litt bedre, sier Utsogn.