Søndag klokken 1100 kan menigheten i Finsland og Greipstad overvære at prest Svein Arve Egeland blir innsatt som sokneprest. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe i Greipstad menighetshus kl. 1300.