Søgne kommunestyre vedtok enstemmig å støtte Forsvarshistorisk forening (FHF) sitt arbeid med å ta vare på og formidle fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019. I tillegg kommer det årlige driftstilskuddet på kroner 10 000 nå i 2019.

– Forsvarshistorisk forening er veldig takknemlig for det ekstra tilskuddet som vi fikk fra Søgne kommune i år, det vil komme godt med til materialinnkjøp til senere prosjekter, sier Tormod Christiansen, FHF om tilskuddet.

I tillegg får også foreningen i år eget prosjekttilskudd fra Oksøy-Ryvingen landskapsvernområde på flere høyst nødvendige sikringstilstak på kystfortet.

– Blant annet skal en formidlingsbunker pusses opp på innsiden, denne bunkeren blir nå brukt til formidling i forbindelse med den kulturelle skolesekken og andre gruppeturer, forteller han.

Dessverre er det et punkt som fortsatt står på stedet hvil. Det er kanonmateriellet. Søgne kommune anerkjenner ikke i følge Christiansen den reviderte utlånsavtalen om kanonene.

– Dermed er ansvarsforholdet rundt kanonene fortsatt uavklart og kommer til å være slik ved etableringen av storkommunen, noe som er sterkt uheldig for den videre fremtiden. De tre 10,5 cm kanonene er tross alt et av de største trekkplastrene på kystfortet. Vest-Agder Museet ved konservator Endre Wrånes har selv uttalt at kystfortet i Ny-Hellesund er det viktigste krigshistoriske anlegget i Kristiansandsregionen etter Møvik fort, avslutter Christiansen.