For mange er det fortsatt en godt bevart hemmelighet. Hvert år mottar Statens vegvesen over 1 million salgsmeldinger. 8 av 10 som leverer salgsmelding, gjør det allerede på nett.

Vil øke kjennskapen

Men kjennskapen til de digitale tjenestene er lav. 44 prosent av de som møter opp på en trafikkstasjon, og 32 prosent av de som ringer til Statens vegvesen, kjenner ikke til selvbetjeningsløsningene. I den generelle befolkningen har 81 prosent hørt om nettløsningene, men kun 35 prosent har brukt dem. -De som bruker de digitale selvbetjeningsløsningene er veldig godt fornøyde! Vi ønsker nå å gjøre enda flere kjent med at de kan spare tid ved å ordne det aller meste fra sin egen mobil – enkelt, sikkert og raskt, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Utvikler stadig nye tjenester

Statens vegvesen tilbyr i dag rundt 25 selvbetjeningsløsninger på vegvesen.no. Salgsmelding, omregistrering, sjekke kjøretøyopplysninger, melde tap og bestille nytt vognkort eller førerkort, er blant de mest brukte tjenestene. -Stadig flere av tjenestene våre digitaliseres, slik at brukerne blir selvhjulpne på nett fremfor å måtte oppsøke en trafikkstasjon i åpningstiden. Sikkerheten er godt ivaretatt gjennom elektronisk legitimering, sier Dreyer. Også yrkessjåfører kan utføre flere av sine oppgaver digitalt, blant annetsøknad om sjåførkort og timebestilling til hallkontroll. Samtidig kommer stadig nye tjenester til.

Digitalt førerkort

Til høsten lanseres digitalt førerkort, slik at man kan laste ned førerkortet til mobilen fremfor å måtte ha det med seg fysisk.