Norge har jordbrukspolitikk, utdanningspolitikk, ja, til og med ungdomspolitikk. Men hvilket parti (utenom Pensjonistpartiet) har eldrepolitikk?

Bakgrunnen for spørsmålet går tilbake til sommeren 2007 da jeg talte med en av Søgnes leger. Jeg fortalte at jeg var opptatt av noe som jeg ikke hadde kunnskap om. Hva da? Jo, å bli gammel, for det har jeg aldri vært før, og derfor har jeg ikke innsikt i dette.

Det er ca 600.000 mennesker i Norge over 67 år. Ca 10 prosent av disse trenger "eldreomsorg". Så vidt jeg vet er det bare én aldersgruppe som trenger totalomsorg 24 timer i døgnet, og det er babyer! De fleste eldre er stort sett oppegående og greier livet på en utmerket måte. Men der er et men: de er parkert på sidelinjen i det pulserende liv.

En av de mange oppegående eldre, er professor i psykiatri, Astrid Nøklebye Heiberg (72 år). Hun påstår i en nylig utgitt intervjuartikkel, at nordmenn vet mye mer om torskepolitikk i Nord-Norge enn om eldre mennesker!

Og da begynner det å haste med å få ut informasjon og opplæring om det å bli og være eldre mennesker.

Det første spørsmålet blir da: hvorfor blir eldre mennesker (over 67 år) stigmatisert? Svaret er ofte et unnskyldende: de er for gamle! De er ferdig med livet – for de er jo ferdig i arbeidslivet! Kortslutning!

Eller for å spørre konkret: Hvor mange politiske partier som er representert på Stortinget, har valgkomiteer som har foreslått eldre mennesker på sikker plass til Stortingsvalget 2009? Jeg tror jeg vet svaret!

Eller for å ta en annen innfallsvinkel: hvilke partier vil åpne for at øvre aldersgrense for å jobbe ikke skal vøre 70 år, men gjøre denne grensen frivillig?

Hvorfor tenker en bare negativt om dette å bli gammel? Det er ikke riktig å bare tenke økonomiske utgifter om eldregruppen når ca 90% ikke belaster det offentlige med utgiftene? Hvorfor ikke lage en eldrepolitikk der en positivt bruker de eldre? Hvilket politisk parti tør å sette igang å utforme eldrepolitikk? Jeg sparker ballen først over til lokalpolitikerne i Søgne for å se om de vil sende den videre til sine respektive sentrale partitipper. Dette haster, for det er Stortingsvalg i 2009, der en stor velgermasse på over 600 000 eldre gjerne vil vite hva partiene står for utover det forslitte ordet "eldreomsorg".

Jan Pedersen, Søgne