Det er kommet for en dag at en kommunalsjef i Søgne kommune har sendt ut mail til samtlige i sin enhet i forbindelse med en anonym varsling. I mailen ble det gitt beskjed at hvis ikke varslerne meldte seg ville saken bli lukket. Dette kom fram da Agder Kommunerevisjon IKS orienterte i møtet at Per Gunnar Salomonsen (SV) hadde fått kjennskap til en mail sendt til alle ansatte i en enhet. Han ville ha klarhet i om dette var i tråd med varslingsrutiner.

– Den mailen som jeg fikk tilsendt, sendte jeg over til sekretæriatet. Jeg tok bort hvem som hadde mottatt den, og det var mange. Er det i tråd å spørre alle ansatte innenfor området om varslerne vil melde seg? spurte Salomonsen.

Tor Ole Holbæk, leder for Revisjonen informerte at dette var en sak de ikke hadde blitt informert om.

– Slik vi ser det så har da kommunalsjef mottatt varsel, meldt dette til varslingsmottaket at det er mottatt. Rutiner er så langt fulgt. Det vi mener i forhold til saksbehandlingen ikke er fulgt, er at Revisjonen har ikke fått tilbakemelding fra varslingsmottaket, sa Holbæk og opplyste også at varslingsmottaket ikke hadde fulgt vedtatte rutiner med å sende varslingsrapport for året før innen januar.

– Den mottok vi først i går. Det er for sent, sa Holbæk.

Audun Øvrebø (Ap) stilte spørsmålstegn med innholdet i mailen.

– Det var vel ikke bare et spørsmål om å få vite identiteten til varsler, det ble vel også sagt at hvis en ikke fikk vite identitet ville saken henlegges, undret Øvrebø.

– Rutinene er tydelig på at en kan varsle anonymt. Anonymt varsel medfører en noe vanskeligere prosess, men en har anledning til å varsle anonymt, sa Holbæk og poengterte:

– Det å gi informasjon ut til alle ansatte, den måten det skjer på, det er kommunalsjefens ansvar. Revisjonen er av den oppfatning at en kan tro at saken lukkes. Helt uavhengig om varsler vil stå fram eller ikke, så må rutinene følges. En kan ikke lukke en varslingssak basert på at noen ikke vil stå fram.

Mailen som var sendt mente Holbæk kunne med fordel vært formulert annerledes.

– Vi mener at å spre det ut til de ansatte, også en mail sendt 6. februar, med fordel kunne vært formulert annerledes, sa Holbæk.

Det nærmet seg såpass sensitive opplysninger at Øvrebø mente mulig møtet måtte lukkes, men ville vite hva som skjer.

– Behandles saken nå? Det står at hvis en ikke tilkjennega seg innen en bestemt dato ble saken lukket. Blir saken fulgt opp, er saken under behandling, har varslerne tilkjennegitt seg? spurte Øvrebø.

– Saken er ikke under behandling i Søgne kommune, Revisjonen jobber videre med saken, svarte Holbæk.

Salomonsen mente at tiden kanskje var inne for å lukke møtet, noe leder Andresen var helt enig.

– Godt det kom fra deg, sa lederen til Salomonsen.

Møtet ble lukket og det ble i lukket møte fattet følgende vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering. Utvalget ønsker å ha varslingsmottakets årsrapport fremlagt i neste møte.