Grønt lys for felles havneselskap

Bystyrerepresentantene ga tommel opp til videre forhandlinger om felles driftselskap med Kristiansand havn. Foto: Idar H. Lamo