Fikk tillatelse til naust, bygde anneks

Forklarte: Hytteeier Åge Eikså (t.h.) forklarer planutvalgsleder Jon Kittelstad hvorfor han mener det store naustet (i bakgrunnen), som skulle erstatte et gammelt naust, er i tråd med søknaden. Selv om det har soveplasser og innlagt vann og toalett. Kommunens folk og planutvalget var onsdag på befaring på eiendommen på Omlandsneset. Fra venstre saksbehandler Jan Inghard Thorsen, Glenn Anderson, Harald Øyslebø, Sigurd Skjelsbæk, Jon Gunnar Ask, Inga Fjeldsgaard og Jorun Nilsen Stallemo som sitter på den ulovlig oppførte verandaen. Foto: Geir Nerhus