Ønsker debatt rundt «fryktkultur» i turnforeningen

Familien Færevaag Skaar ønsker debatt rundt det de mener er en «fryktkultur» som har oppstått i Mandals Turnforening. Foto: Idar H. Lamo