– Unødvendig å dra til Skjernøy for å se på tilbygg

foto