Den innsatte som døde i fengselet var dømt for dobbeltdrap