Ordførerens oppfordring: – Bruk byen og ta hverdagen tilbake

foto