Frykter flytebrygga vil ødelegge for båtnaboer

Anne Charlotte Olsen (t.h.) mente en flyttebrygge ville være ødeleggende for andre som har båtplasser i Møgedalsbukta. Fordi det vil bli svært krevende å manøvrere i den trange havna. Knut Hernes, som står på tuppen av den andre brygga der den 16 m lange flytebrygga skulle legges ut, mente den ville gi bedre forhold for alle. I bakgrunnen står Marius Janvin og Kristin Løland som har laget planforslaget. Foto: Geir Nerhus