Apekopper – klassifisert som allmennfarlig smittsom sykdom

foto