Utrykningspolitiet tar grep etter flere trafikkdrepte

foto