Tapte rettssak etter trøbbel med pipen

Huseieren krevde prisavslag etter trøbbel med pipen i det nye huset, men retten mente at han måtte tåle såpass.

Huseieren stevnet et forsikringsselskap for retten etter et huskjøp til drøye tre millioner kroner. Etter overtakelse var den nye eieren usikker på i hvilken grad pipen var tilstrekkelig feiet. Han rekvirerte derfor etter hvert feier. Feier befarte pipen, og i den forbindelse påpekte feier at han registrerte enkelte branntekniske avvik. Feier varslet derfor om at han ville rekvirere brannvesenet til å gjennomføre tilsyn med fyringsanlegget. Brannvesenet Sør IKS gjennomførte tilsyn og påpekte avvik knyttet til innføringsstuss, tildekning av teglskorstein og røykerørsinnføringen i hybelen.

Huseieren reklamerte overfor forsikringsselskapet der eierskifteforsikringen var tegnet, HDI Global Specialty SE. HDI bestred ansvar. Huseier fikk deretter selv besørget utbedret de nevnte avvik til en pris på totalt 40.370 kroner. Den overveiende delen av denne summen gikk til utbedring av avviket som knytter seg til at alle fire sidene av teglskorsteinen måtte være synlige for inspeksjon. Dette ble utbedret ved at det ble senket et stålrør ned i skorsteinen.

Kristiansand tingrett mener at den nye eieren ikke har krav på prisavslag og at han kjøpte huset som det var, etter «som det er»-forbeholdet. Retten mener det verken foreligger gyldig mangel ved boligen eller slurvete jobb fra takstmannen, som kan medføre prisavslag.

Den nye huseieren tapte saken og må betale sine egne sakskostnader og 10.093 kroner i sakskostnader til motparten. Dommen er ikke rettskraftig.

Les hele saken med abonnement