– Ikke forsvarlig å innføre et forbud mot atomvåpen

foto